کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز

-مسئول کمیسیون : آقای یوسف خشنود اعضای کمیسیون : آقای هوشنگ رفیعیان آقای ناصر جانشکر آقای رضاقدمی آقای غلامعلی سعادت