کمیسیون شورای ترافیک

وظایف :
  1.  اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان.
  2. اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاستهای ملی، منطقه‌ای و مصوبات شورای استان و شورای عالی.
  3. هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات شورای استان و شورای عالی و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها.
  4. تأیید برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان.
  5. ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای استان
اعضا :
-فرماندار ( رییس شورا ) 
-رییس اداره راه و شهرسازی
-رییس اداره محیط زیست
-فرمانده انتظامی شهرستان
-شهردار هر شهر حسب مورد
-بخشدار هر بخش حسب مورد
-رییس شورای اسلامی شهر حسب مورد
-معاونت عمرانی فرمانداری ( دبیر شورا )

نماینده شورای اسلامی شهر بروجن در کمیسیون مربوطه: آقای یوسف خشنود

​مرجع: مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور